Foto: Deadline Media AS

 

Filmklynge Nord er en bedriftsklynge bestående av filmbedrifter fra hele Nord-Norge. 

 
 

Det er for tiden god rekruttering til film- og TV-bransjen i Nord-Norge, og bransjen preges av en fin optimisme. Filmer fra nord vises på festivaler over hele verden, og stadig vekk kan vi lese om filmer og TV-produksjoner fra landsdelen som vinner priser.

Bransjen preges imidlertid også av mange svært små bedrifter med lav omsetning, og ønsket om et samarbeid innad i næringen i Nord-Norge er stort. Filmklynge Nord skal jobbe for bedre lønnsomhet i bransjen gjennom fokus på nettverksbygging, kvalitet/kompetanse, distribusjon og innovasjon.

Vi skal bidra til flere fortellinger fra nord.

 

Foto: Weggefilms

Nyheter fra filmklynga