Ønsker din bedrift/organisasjon å bli medlem i Filmklynge Nord? Da må dere:

  • Ha film som hovedinntektskilde eller ambisjon om å drive med film som hovednæring.

  • Jobbe i Nord-Norge eller ha hjerte i Nord-Norge

  • Du forplikter deg til kompetansedeling og samarbeid med andre bedrifter/organisasjoner i klyngen når dette er naturlig.

  • Du forplikter deg til deltakelse i fellesaktiviteter.

 

Her melder du deg inn:

Kontaktperson *
Kontaktperson
Firmaadresse

Send også gjerne et bilde av deg eller dere til post@filmverftet.com

Prisen er kr 2.500 per år pluss MVA.