Nytt medlem gjør Filmklynge Nord mer komplett.

Internasjonalt Samisk Filmsenter er blitt medlem i Filmklynge Nord. Det gir en ekstra dimensjon til filmklyngen.

Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS (ISFI) skal opprettholde og utvikle den samiske filmproduksjonen innenfor området levende bilder og arbeide for bevisstgjøring om film som kunstnerisk uttrykk, samt virksomhet i den forbindelse.

Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS skal også til enhver tid vurdere produksjonsvilkårene for samisk film og gjøre tiltak for å forbedre dette. Og styrke fagkunnskapene innenfor området levende bilder, samt arbeide for å fremme urfolksfilm og samarbeid mellom ulike filmmiljøer blant urfolk i verden.

Vi ser frem til å samarbeide med ISF!