Filmklynge Nord og NRK Nord-Norge inngår samarbeid

NRK Nord-Norge blir observatør i Filmklynge Nord. Formålet med samarbeidet er at partene gjennom felles aktiviteter og tiltak skal jobbe for å få frem flere film- og TV-produksjoner fra Nord-Norge.

Det innebærer blant annet at Filmklynge Nord åpner sine møtesteder og aktiviteter for NRK Nord-Norges ansatte, mens NRK Nord-Norge deler relevant kompetanse med Filmklynge Nord. Gjennom samarbeid og felles innsats skal flere fortellinger fra nord nå en skjerm eller et lerret nær deg.