Samarbeidsavtale mellom Filmklynge Nord og Arctic-365

Målet med samarbeidet er å jobbe med felles tiltak som kan øke lønnsomheten i begge næringene.
Arctic-365 (tidl. Arena Lønnsomme Vinteropplevelser) teller omlag 70 reiselivsbedrifter fra alle de nordnorske fylkene. Klyngen har utviklet en ny strategisk plattform der blant annet sektorovergripende samarbeid er en av strategiene. Arctic-365 ønsker derfor å samarbeide tett med blant annet filmbransjen for å finne aktiviteter og tiltak som gagner begge parter. (Som en del av denne avtalen blir Arctic-365 medlem i  Filmklynge Nord og Filmklynge Nord blir medlem i Arctic-365.). Klyngeleder Børre Berglund i Arctic-365 ser frem til et konstruktivt samarbeid.