Fornøyde klyngedeltakere

17. april gjennomførte vi vår første klyngesamling i Filmklynge Nord. Hensikten med samlingen var å bli bedre kjent med hverandre, samt definere hva Filmklyngen skal prioritere å jobbe med fremover. Det kom mange gode innspill som suksessivt vil bli fulgt opp. Evalueringen av samlingen var svært positivt, og viste at medlemmene var fornøyd med at klyngen var i gang med arbeidet.