Nominer kandidater til "Årets Søring"!

Å ha gode ambassadører er viktig. Derfor etablerer filmbransjen i nord prisen «Årets søring». Prisen skal gå til en person som har betydd mye for utviklingen av nordnorsk filmproduksjon og filmbransje.

Prisen vil bli delt ut under "Film fra Nord - i Sør" på Salt Art - Music i Oslo 10.-oktober. Bli med å nominere! Her er kriteriene:

- Den nominerte skal ikke være fra Nord-Norge, eller bosatt i Nord-Norge.

- Vedkommende har gjort en ekstraordinær innsats for Nordnorsk film.

Fristen for å nominere kandidater er 20. september. Alle som nominerer er med i trekningen av to kinobilletter til en valgfri film på din lokale kino. 

Nominasjonen må inneholde navn på kandidaten og en kort begrunnelse, samt navn og kontaktdetaljer til den som nominerer. Nominasjonen(e) sendes til post@filmverftet.com

 Fristen for å nominere er 20. september. Etter fristen vil juryen tre sammen og velge årets vinner.

Juryen består av:
Geir P. Stokke, Prosjektleder Filmklynge Nord
Linda Netland, Daglig leder Filmfond Nord
Marianne Lein Moe, Kulturjournalist iTromsø
Tor Vadseth, Daglig leder Nordnorsk Filmsenter

Les mer om dette og annet om arrangementet Film fra Nord - i Sør på iTromsøs sider: https://www.itromso.no/feedback/feedbackfilm/2018/08/22/Skal-vise-frem-nordnorsk-film-i-Oslo-og-kåre-«Årets-søring»-17370332.ece