Foto: Inge Wegge og Jørn Nyseth Ranum

 

Filmklynge Nord er en bedriftsklynge bestående av filmbedrifter fra hele Nord-Norge. Alle ledd i filmproduksjonen er representert i klyngen. Filmklynge Nord er for bedrifter som jobber med alle typer film: spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm, oppdragsfilm, TV-produksjoner og animasjonsfilm.

Gjennom fokus på nettverksbygging, kvalitet/kompetanse, distribusjon og innovasjon skal vi øke verdiskapningen hos klyngebedriftene slik at flere fortellinger fra nord når ut til et lerret eller en skjerm som kan gi fortellingene et større publikum.

Geir Stokke SH.jpg

Geir P. Stokke

Prosjektleder Filmklynge Nord
tlf: + 47 41 12 72 50
epost: post@filmverftet.com

Merete Korsberg SH.jpg

Merete Korsberg

Fabelfjord AS
Leder av styringsgruppen
tlf: +47 90 23 47 24
epost: merete@fabelfjord.no

Medlemmer av styringsgruppen

  • Merete Korsberg, Fabelfjord AS

  • Esben Holm, Prosit Productions AS

  • Gørild Mauseth, Orto Polare AS

  • Mathis Mathisen, Rein Film AS

  • Rune Trondsen, NordicStories Nord AS

  • Kristoffer Jørgensen, Arctic Action

  • Stine Sand, UiT- Norges Arktiske Universitet

Observatører til styringsgruppen

  • Tor Vadseth, Nordnorsk Filmsenter

  • Linda Netland, Filmfond Nord

  • Knut Perander, Innovasjon Norge, Arktis

Filmklynge Nord eies av Filmverftet AS, og finansieres av Innovasjon Norge, Troms Fylke, kulturnæringsstiftelsen og klyngebedriftene.

 

Kontaktinfo:

Filmklynge Nord
co Filmverftet AS
Søndre Tollbodgate 17
9008 Tromsø

Epost: post@filmverftet.com
Tlf: + 47 41 12 72 50

Følg oss på: www.facebook.com/filmklyngenord